Rozcestník školy

Střední zdravotnická škola   Rozcestník školy   Vyšší odborná škola
(vstup na webové stránky SZŠ) (vstup na webové stránky VOŠ)
   

Výběrová řízení.

Úřední deska.

  - » Archiv úřední desky

Konec 3. čtvrtletí – TK SRPZCH

Srdečně zveme všechny rodiče a zákonné zástupce žáků na třídní schůzky SRPZCH. Schůzky se konají 15. 4. 2014 od 16:00 hod. v budově SZŠ a VOŠ Cheb, Hradební 58/10. Třídní učitelé při nich podají informace o prospěchu a chování žáků na konci 3. čtvrtletí a o plánovaných aktivitách školy i jednotlivých tříd. Podrobnější rozbor výsledků a snahy svých dětí v jednotlivých předmětech pochopitelně rodiče (zákonní zástupci) získají od příslušných vyučujících.

7. dubna 2014 - Mgr. Jitka Jašková

Projekt škola podporující zdraví

Žádám všechny učitele, žáky a rodiče o vyplnění dotazníku, který souvisí s projektem Zdravá škola. Vyplnění dotazníku trvá asi 8 minut. Prosím o vyplnění do konce dubna. 28. března 2014 - Kateřina Štochlová

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2014/201530. ledna 2014 - RNDr. Jana Kabelková

Informace o dálkové formě studia ve školním roce 2014/15

Informační leták pro uchazeče o studium na SZŠ Cheb29. října 2013 (doplněno 31. října 2013) - Mgr. Jarka Rambousková, výchovná poradkyně

Turistický kurz konaný ve školním roce 2013/2014

Kurz je povinný pro všechny žáky 1. ročníku.

11. října 2013 - Bc. Lenka Píbilová