Rozcestník školy

Střední zdravotnická škola   Rozcestník školy   Vyšší odborná škola
(vstup na webové stránky SZŠ) (vstup na webové stránky VOŠ)
   

Výběrová řízení.

Úřední deska.

  - » Archiv úřední desky

Seznamy učebnic pro 1. – 4. ročník středního vzdělávání na SZŠ a VOŠ Cheb, školní rok 2014/ 2015

studijní obory (DS=dálkové studium)
1. ročník:   ZA M ZA DS SČ DS
2. ročník:   ZA M - -
3. ročník:   ZA M - -
4. ročník:   ZA   SČ   M   ZA DS SČ DS


15. července 2014 - Mgr. G. Veselá

Přijímací řízení pro školní rok 2014/15 – 4. kolo

Kriteria 4. kola přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015Ředitel Střední zdravotnické a vyšší odborné školy Cheb vyhlašuje 4. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2014/15 na 4. 9. 2014. Správně vyplněná přihláška musí být do sekretariátu SZŠ a VOŠ Cheb doručena do 22. 8. 2014.

4. července 2014 - Mgr. Zdeněk Hrkal, ředitel školy

Výsledky 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015

Výsledky 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015 - dálkové studim3. července 2014 - Mgr. Zdeněk Hrkal, ředitel školy

Zajištění prázdninového provozu

Úřední hodiny
Pondělí  9:00 - 12:00     13:00 - 14:00
Středa  9:00 - 12:00


30. června 2014 - D. Rajlichová, asistentka ředitele školy

Výpisy z přihlášek k podzimnímu termínu maturitních zkoušek

Přišly výpisy z přihlášek k podzimnímu termínu maturitních zkoušek. Všichni, kteří se k podzimnímu termínu přihlásili, si musí výpisy vyzvednou a převzetí podepsat buď u zástupkyně Jaškové, nebo v sekretariátu školy, a to od 30. 6. do 7. 7. 2014 od 9:00 do 14:00 hodin. Individuálně lze telefonicky (tel. 739 322 345 nebo 608 168 643 nebo 351 011 061) domluvit jiný termín, 7. 7. však musí být výpisy předány.

27. června 2014 - Mgr. Jitka Jašková

Protokoly o výsledcích společné části MZ

Všichni žáci i absolventi, kteří se přihlásili k jarnímu termínu maturitní zkoušky, si u třídních vyzvednou protokol o výsledcích společné části MZ. Některé vysoké a vyšší odborné školy je požadují.

17. června 2014 - Mgr. Jitka Jašková

Přihlášky k podzimnímu termínu maturitní zkoušky

Podle § 4, odst. 1 Vyhlášky č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou ve znění pozdějších předpisů je třeba podat přihlášku k podzimnímu termínu maturitní zkoušky nejdéle do 25. 6.

Žádám žáky, kteří buď nebyli připuštěni k jarnímu zkušebnímu období, nebo u některé ze zkoušek v jarním termínu neuspěli, aby si přihlášku (viz níže) stáhli, vyplnili, podepsali a doručili zástupkyni Jaškové nejdéle do 25. 6. Později podané přihlášky nemohou být přijaty. Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek, kteří již dodali odborný posudek ze školského poradenského zařízení, napíší žádost řediteli školy, aby jim bylo umožněno konat MZ dle posudku č. ….. ze dne…….. (údaje doplňte). Žák, který maturovat na podzim nechce, přihlášku nepodává, maturitu může složit do 5 let po úspěšném ukončení posledního ročníku vzdělávání. K ústní zkoušce z českého jazyka je nutno opět odevzdat individuální seznam četby, a to do 30. 6.

Po zpracování údajů z přihlášek Cermat zpřístupní školám výpisy z přihlášek; ty si žáci musí převzít.

Zkušební schéma pro podzimní termín zveřejní MŠMT do 15. 8. Didaktické testy a písemné práce se konají od 1. do 10. 9., ústní zkoušky od 11. 9. do 20. 9. Konkrétní termíny (vč. zkoušek praktických) budou včas upřesněny.

Veškeré informace k podzimnímu kolu přinesou www stránky školy a katedra.

Přihláška

3. června 2014 - Mgr. Jitka Jašková

Formulář žádosti o umožnění přestupu

  • Žádost o umožnění přestupu - fotmát DOC
  • Žádost o umožnění přestupu - fotmát PDF


19. května 2014 - Mgr. Zdeněk Hrkal, ředitel školy

Informace o dálkové formě studia ve školním roce 2014/15

Informační leták pro uchazeče o studium na SZŠ Cheb29. října 2013 (doplněno 31. října 2013) - Mgr. Jarka Rambousková, výchovná poradkyně